Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επιλέξτε ημερομηνία και ώρα στο επόμενο βήμα

*Το ραντεβού ισχύει για την παράδοση της συσκευής σας και όχι για άμεση διάγνωση ή επισκευή. Εκτός και αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό κατά την μεταξύ μας επικοινωνία.

* Όλα τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά